תקנון אתר

 

1.אתר האינטרנט www.hi-li-loo.co.il  (להלן:"האתר") פועל כחנות מקוונת למכירת בגדים הנעלה תכשיטים ומוצרים משלימים לפעוטות ותינוקות וילדים וכן מוצרי טקסטיל נוספים המיובאים או מיוצרים באופן רשמי ע"י היי לי לו  בוטיק או היי לי לו Boutique (להלן:"העסק").

2.צפיה, גלישה, הזמנה ואו רכישה באתר מהווה אישור מוסכם מצד המשתמש באתר כי קרא והבין את כל התנאים בתקנון זה וכי קיבל אותם במלואם וללא סייג, וכן כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העסק ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

3.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התכנים שבאתר לרבות התמונות, מאגרי הנתונים, העיצובים, הטקסטים וסימני המסחר שבאתר, בלא לקבל את אישור העסק מראש ובכתב.

4.החברה לא תהיה אחראית לטעויות קולמוס במפרטים והפרטים הטכניים של כל מוצר ומוצר. מוסכם כי הלקוח או צד ג` מוותר בזאת על טענה ו\או תביעה בגין טעות קולמוס כאמור. מוסכם בזאת כי כל עיכוב או אי ביצוע של אספקת מוצר שנרכש באתר שנבעו מכוח עליון לרבות מזג אויר חריג, שביתות אצל נותני השירות השונים, לרבות שביתות ו/או שיבושים בנמלים או שיבושים בלתי צפויים במחשבי האתר לא יחייבו את החברה, והלקוח או מי מטעמו מוותרים בזאת על כל טענה ו\או תביעה בשל כך. הלקוח הרשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר חייב למלא במצטבר אחר התנאים שלהלן – להיות בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט או לאומי כארד ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכן, הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

  1. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

ב. הזמנת המוצרים

1.על מנת לרכוש מוצרים באתר יש לבחור מוצרים מבין אלה המוצגים באתר ולהוסיפם לעגלת הקניות. לאחר מכן, יש לפנות לעמוד קופת התשלום שבאתר, בו יש למלא מספר פרטים לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, כתובת למשלוח, מס` טלפון ופרטי כרטיס אשראי או paypal. אם המשלוח ממוען לאחר שאינו הרוכש, יש לציין כתובת מלאה של הנמען וכן את מספר הטלפון שלו. פרטים אלה נדרשים לצורך תיאום משלוח.

2.עפ"י דרישת חברות כרטיסי האשראי, העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגיPCI DSS level-1  הכי מתקדמת, בטכנולוגיה זו המידע בדבר פרטי החיוב של הרוכש מוצפן ונמחק מיד לאחר הרכישה (לפרטים נוספים בדבר התקן – http://www.tranzila.com/PCI-certificate.html). בנוסף, החברה מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש. מתנות לרוכשים – מתנות על רכישות באתר יינתנו כמפורט במקום המתאים באתר. לחברה הזכות לשנות ולבטל הטבה זו, לפי שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש.

3.ניתן לבצע הרכישה ולמסור את כל הפרטים כאמור בטלפון. זאת על ידי התקשרות למספר הטלפון המצוין באתר או בסוף התקנון. לאחר סיום ביצוע ההזמנה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר הרוכש אישור על קליטת ההזמנה. לאחר בדיקת המערכת כי המוצר במלאי ומוכן לאספקה יחויב כרטיס האשראי ולאחר אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב תסופק ההזמנה לרוכש בתנאים שנקבעו. הזמנה ופעולת רכישה תחשבנה כמושלמות רק אם התקבל אישור רכישה מחברת האשראי. היה ולא היה באפשרות העסק לספק את המוצר מכל סיבה שהיא, לא תחול חובה על העסק לספק את המוצר. במקרה זה תישלח אל המזמין הודעה מתאימה לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר. ולא יחול כל חיוב על המזמין.

4.היה ומוצר אזל במלאי ללא ציון כי המוצר אינו קיים במלאי, והמוצר מופיע באתר במועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה למזמין כל טענהו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למזמין או לצד שלישי. בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. למען הסר ספק, פעולת הרכישה באתר תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי.

  1. מסירת פרטים אישיים כוזבים הקשורים בתהליך הרכישה הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית.

ג. אספקה ומשלוח

1.לאחר סיום ביצוע ההזמנה ובהתקיים התנאים המצוינים בפרק ב` יעביר העסק לרוכש או לנמען או למי מטעמם את המוצרים שנרכשו לפי אחת משיטות המשלוח כמפורט בעמוד משלוחים באתר.

2.צוות האתר יפעל לשם אספקה מהירה ככל שניתן של המוצר שנרכש, בהתאם לתנאים המפורטים בעמוד משלוחים באתר ולאפשרות אותה בחר המזמין. מובהר ומוסכם בזאת כי לעסק אין שליטה על מועדי האספקה המדויקים של שירות המשלוחים ואין לו כל אחריות על כך.

3.בכל מקרה של עיכוב באספקת המוצר מחויב הרוכש להודיע באופן מידי על העיכוב על-מנת לתת אפשרות לעסק לנסות לפתור את הבעיה מוקדם וביעילות ככל שניתן.

4.המוצרים יארזו באריזת קרטון או כל אריזה אחרת שמתאימה למשלוח המוצר.

5.דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייגבו דמי המשלוח בתשלום הראשון.

  1. משלוח עד הדלת יימסר לנמען בתיאום מראש. אם הרוכש אינו ימצא ביעד בעת המסירה תושאר לו הודעה לתיאום מועד מסירה אחר. אם הרוכש אינו צפוי להימצא במען במועד המסירה הצפוי, ימסור מען מקום העבודה שלו או של מכר שנמצא בבית שיוכל לקבל המשלוח עבורו.

7.למען הסר ספק, עד לביצוע התשלום בפועל ופירעונו המלא לחשבון העסק ע"י חברת האשראי ו/או ביטול ההזמנה ע"י הלקוח במשרדי חברת האשראי ואי ביצוע התשלום עבורו, אזי, בכל מקרה, המוצרים נשארים בבעלות העסק, אף אם הינם מוחזרים ע"י הלקוח. במידה והתשלום לא בוצע בתוך 48 שעות, יוחזר המוצר מידית לעסק, עפ"י דרישתו, כאשר הוצאות ההחזרה יחולו על הרוכש.

ד. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

1.ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופלו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

2.ניתן להחזיר את רוב המוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, ללא שנעשה בהם שימוש וללא כל סימני פתיחה או שימוש. עלויות משלוח המוצרים למרכז המשלוחים של האתר יחולו על הרוכש.

3.עבור מוצרים אלה שיוחזרו כאמור, יינתן זיכוי כספי מלא, בניכוי עלויות המשלוח. אם תהיינה לעסק עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח. הזיכוי יינתן לכרטיס האשראי בו בוצע התשלום על הרכישה.

4.למרות האמור לעיל, מוצרים לגביהם יצוין באתר שאינם ניתנים להחזרה, לא תתאפשר החזרה כאמור. מוצרים אלה כוללים, למשל, מוצרים בהתאמה אישית ומוצרים במשלוחים מיוחדים.

ה. הגבלת אחריות

1.התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלי צבעים ושינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

2.העסק לא יהיה אחראי לטעויות קולמוס במפרטים והפרטים הטכניים של כל מוצר ומוצר. מוסכם כי הלקוח או צד שלישי מוותר בזאת על טענה ואו תביעה בגין טעות קולמוס כאמור.

3.האחריות לכל המוצרים המוצעים באתר חלה על היצרנים, היבואנים, המעצבים והספקים בלבד.

4.מוסכם בזאת כי כל עיכוב או אי ביצוע של אספקת מוצר שנרכש באתר שנבעו מכוח עליון לרבות מזג אויר חריג, שביתות אצל נותני השירותים השונים או שיבושים בלתי צפויים במחשב האתר, לא יחייבו את העסק, והלקוח או מי מטעמו או צד שלישי מוותרים בזאת על כל טענה ואו תביעה בשל כך.

 

ו. תנאים נוספים

1.העסק ומנהלי האתר לא יישאו באחריות עקיפה או ישירה כלפי המזמין או כלפי צד שלישי בכל מקרה של כשל בהזמנה או באספקה בשל כוח עליון לרבות תקלות במערכת המחשבים, הטלפון, בשל חברות האשראי או בשל כל גורם אחר הקשור בהשלמת פעולת הרכישה והאספקה.

2.מוסכם בזאת כי הזמנה ורכישה דרך האתר אינה ולא תהווה חוזה לטובת צד שלישי אחר.

3.העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו.

4.כל מידע ו/או תוכן ואו תמונות המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של האתר ו/או העסק.

ז. פרטי החברה

חברת "היי לי לו ", ע.מ. 203640842.

הכתובת למשלוח דואר: עזרא 57 בני ברק

שירות הלקוחות –

בימים א-ה, בין השעות : 19:00-22:00     09:00-1:00

בטלפון:  0559945258 גם בוצאפ.

דואר אלקטרוני: hi.li.loo.baby@gmail.com